نانو ذرات
خانه / نانو لوله / فناوری نانو لوله کربنی کایرال

فناوری نانو لوله کربنی کایرال

کایرالیتی چیست کایرالیتی نانولوله یعنی چه؟ فناوری نانو لوله کربنی چیست؟ نانو لوله های کایرال چگونه تولید می شوند؟
کایرالیتی یکی از شاخص های تعیین خواص نانو لوله های کربنی است که تا نقش آن در ویژگی نانو لوله تعیین کننده می باشد. کایرالیتی اصطلاحی برای بیان انطباق و نگاشت مواد است. تصویر مواد کایرال را در آینه نمی توان برخودشان منطبق کرد.
نمونه ای از اشکال کایرال دستهای ما هستند. هر دست تصویر آینه ای دست دیگر است و بر یکدیگر منطبق نمی شوند.
اگر به شکل روبرو دقت کنید سه نوع نانو لوله کربنی تک دیواره از صفحات گرافن تشکیل شده اند. با توجه به زاویه ای تتا می توان اندیس کایرالیتی را تعیین کرد. تصویر نانو لوله های نوع اول و دوم در آینه کاملا بر خودشان منطبق است اما تصویر نانو لوله نوع سوم بر خودش منطبق نیست و به اصطلاح نانو لوله کایرال نامیده می شود.


مطلب پیشنهادی

سنتز نانو لوله کربنی چند جداره

نانو لوله چیست؟ نانولوله های کربنی چند جداره با چه روشهایی سنتز می شوند؟ نانولوله های کربنی تک دیواره و چند دیواره چه کاربردهایی دارند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نانو ذرات