نانو ذرات

انواع پودر نانو آلومینیوم

در خرید انواع پودر نانو از جمله آلومینیوم خلوص بالا، کنترل اندازه ذرات، دیسپرس پذیری خوب شاخصه های مهم هستند.
نانو آلومینیوم از پودر های صنعتی مهم بوده و قیمت بالایی دارد. نانو ذرات آلومینیوم/آلومینیم کاتالیست بسیار موثری است. وقتی به سوخت جامد موشک اضافه می شوند، سدرعت سوختن را افزایش می دهند و گرما و پایداری سوخت به طور قابل ملاحظه ای زیادی می شود. نرخ سوختن سوخت جامد با استفاده از نانو پودر آلومینیوم در مقایسه با پودر های با اندازه ذرات بزرگتر ۵-۲۰ برابر بیشتر می شود.
انواع نانو پودر فلزات بسته به روش تولید آنها دارد. انواع نانو آلومینیوم را با روش های سنتزی مختلف از پودر های آلومینا می توان بدست آورد.


مطلب پیشنهادی

فروش نانو اکسید زیرکونیوم zro2

زیرکونیوم از انواع فلزات و عناصری محسوب می شود که به شکل خالص آن در معادن یافت نمی شود و معمولا به شکل سیلیکات زیرکونیوم یافت می شود.

پاسخی بگذارید

نانو ذرات