نانو ذرات
خانه / نانو ذرات / تهیه نانو ذرات کیتوزان

تهیه نانو ذرات کیتوزان

نانو کیتوزان چیست؟ نانو ذرات کیتوزان با چه روش هایی سنتز و تولید می شود و چگونه می توان تهیه کرد؟ کاربرد های عمده نانو کیتوزان در کجاست و قیمت این نانو مواد چقدر است؟
کیتوزان یک پلیمر جالب است که به طور گسترده ای در زمینه پزشکی و زیست کاربرد یافته است. نانو کیتوزان به صورت عمده یا جزئی کیتین است که داستیله (deacetylated) شده است.

نانو کیتوزان در ایران

درجه داستیلاسیون و وزن ملکولی نانو ذرات کیتوزان می توان برای به دست آوردن خواص فیزیکی و مکانیکی مختلف تغییر داد. ترکیب عناصر موجود در پلیمر کیتوزان عبارتند از: کربن (۴۴٫۱۱%)، هیدروژن (۶٫۸۴%) و نیتروژن (۷٫۹۷%). ویسکوزیته وزن متوسط مولکولی کیتوزان تقریبا ۵۳۰ هزار دالتون است.
تهیه نانو ذرات کیتوزان در دانشگاه تهران در مراجع مختلف و معتبر جهانی منعکس شده است و متن زیر ترجمه یکی از سایت های مرتبط با تهیه نانو ذرات می باشد که تهیه نانو ذرات کیتوزان و استفاده از آن برای دارورسانی را بررسی کرده است.

تشکیل نانو ذرات کیتوزان

کیتوزان در شرایط اسیدی محلول است. گروه های آزاد آمینی روی زنجیره های پلیمری آن در محلول می تواند پروتون را انتقال دهد و به ماده متقابل خود یک بار مثبت ببخشد. نانو ذرات کیتوزان را می توان با یک ترکیب پلی آنیلیک مانند تری پلی فسفات (TPP) با همزدن مداوم به محلول کیتوزان تبدیل کرد.
این نانو ذرات پس از آن می توانند برای انتقال دارو و ژن درمانی به کار روند. با توجه به حلالیت ضعیف کیتوزان در PH بالای ۶٫۵، تعدادی از مشتقات کیتوزان را می توان با بهبود حلالیت در آب استفاده کرد.

خواص ضد قارچ نانو ذرات کیتوزان

کیتوزان در شکل آزاد پلیمری اش، فعالیت ضد قارچی در برابر آلترناریا آلترناتا، قارچ ریزوپوش اریزایی و چندین قارچ دیگر از خود نشان می دهد. فعالیت ضد قارچی کیتوزان به غلظت، وزن ملکولی، درجه جایگزینی و نوع گروههای عاملی اضافه شده به آن و همچنین نوع قارچ بستگی دارد.
مشتقات پلیمری می توانند عوامل بیماری زای خاصی را هدف قرار دهند، کیتوزان بدون هیچ تغییر شیمیایی فعالیت طبیعی ضد قارچی دارد.

نانو ذرات کیتوزان در دارو رسانی

چندین گروه تحقیقاتی خواص نانو ذرات کیتوزان برای دارو رسانی را بررسی کرده اند. زیست سازگاری و غیر سمی بودن نانو مواد کیتوزان آنها را یک ماده جذاب برای این تحویل عوامل فعال کرده است.

ترکیب نانو ذرات طلا-کیتوزان برای حسگری (sensing) فلزات سنگین

سال ۲۰۰۵ تحقیقاتی برای استفاده نانو ذرات طلای پوشش داده شده با کیتوزان برای سنجش فلزات سنگین انجام شد. کیتوزان در طبیعت پلی کاتیونیک است به همین دلیل با تعاملات الکترواستاتیک می تواند به نانو ذرات طلای با بار منفی اضافه شود.
استفاده از نانو ذرات کیتوزان بازماندگی کافی فضایی برای پایداری کلوئید ایجاد می کند و نانو ذرات را برای کاربرد سنسوری عامل دار می کند.
خواص کیلیت کیتوزان و خواص نوری نانو ذرات طلا باعث تشخیص غلظت های بسیاری کم بون فلزات سنگین در آب می شود.


مطلب پیشنهادی

نانو ذرات مگنتیت

فروش نانو ذرات مگنتیت

نانو ذرات مگنتیت خواص جالبی دارد. در بین نانو ذرات مغناطیسی، فروش نانو ذرات مگنتیت …

پاسخی بگذارید

نانو ذرات