نانو ذرات

سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن fe3o4

نانو ذرات مغناطیسی چیست؟ نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن Fe3O4 چه ویژگی ها و کاربرد هایی دارند و چرا سنتز نانو ذرات سوپر پارامغناطیس اهمیت یافته است؟
سنتز نانو ذرات سوپر پارامغناطیس در دهه های گذشته به شدت افزایش یافته است. این توجه به نانو ذرات مغناطیسی تنها به دلیل کاربرد اصلی و علمی آنها نیست بلکه به دلیل کاربردهای گسترده تکنولوژیکی می باشد. از کاربرد های نانو ذرات مغناطیسی مانند اکسید آهن Fe3O4 می توان رسانه ذخیره مغناطیسی، کاربرد در سنسور زیستی، کاربردهای پزشکی مانند تحویل داروی هدفمند، عوامل کنتراست در تصویر برداری تشدید مغناطیسی و جوهر های مغناطیسی برای جت پرینت را نام برد.
کنترل اندازه مونو دیسپرس بسیار مهم است زیرا ویژگی های نانو کریستال ها شدیدا به ابعاد نانو ذرات وابسته است. براساس مقاله ای در مورد سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن برای درک رفتار فروفلویید و بهبود کاربرد ها یا توسعه انواع جدیدتر، تحقیقات دقیق درباره ثبات فلویید، کنترل سورفکتانت ها، اندازه ذرات، مواد و رفتار فیزیکی ضروری است.
تمام کاربرد های پزشکی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن Fe3O4 به مقادیر مغناطیسی بالای این نانو ذرات نیازمند است.

سنتر نانو ذرات مغناطیسی

روش های متعددی برای سنتز نانو ذرات مغناطیسی جهت کاربردهای پزشکی وجود دارد:
میکروامولسیون ها، سنتز سل-ژل، واکنش های سونوشیمیایی، واکنش های هیدروترمال، هیدرولیز و ترمولیز پیش سازها، سنتز تزریق جریان و سنتز الکترواسپری. سنتز نانو ذرات سوپر پارامغناطیس به دلیل طبیعت کلوئیدی آنها فرایند پیچیده ایست.


مطلب پیشنهادی

خرید نانو ذرات کیتین

نانو ذرات کیتین یا کیتوزان تنها ماده فعال طبیعی می باشد که بار مثبت دارد. خرید اینترنتی این نانو مواد با کیفیت بالا از مراکز محدودی امکان پذیر است.

پاسخی بگذارید

نانو ذرات