نانو ذرات

قیمت نانو ذرات فلزی اکسید مس

قیمت نانو ذرات اکسید مس همانند سایر فلزات فراوان پایین بوده و در بسته های ۱۰ تا ۲۵، ۵۰ گرم تا یک کیلو به فروش می رسد.
نانو ذرات فلزی مانند مس در بخش تحقیق و توسعه نانو مواد هر دانشگاه پیشرفته به کار می رود. توجه به نانو در کشور سوای اینکه باعث پیشرفت کشور در آینده می شود از نظر اقتصادی نیز بسیار سودمند است. در حالی که کشورهای همسایه در زمینه های پژوهشی نانو مواد مختلف از جمله ذرات فلزی بسیار پایین تر از ایران هستند می توان با تولید این نانو ذرات ضروری برای صنعت و آزمایشگاه بازار منطقه را در دست گرفت.
هر چند حمل و نقل نانو مواد فلزی، آلی و غیرفلزی در حجم وسیع نیست و از این نظر مشکلی ندارند اما برخی مواد هنگام ترانزیت به تمهیدات خاصی نیاز دارند که قیمت خرید آنها را بالا می برد. به همین دلیل کشورهای همسایه برای قیمت های جانبی کمتر از کشور نزدیک خود خرید خواهند داشت.


مطلب پیشنهادی

فروش روز انواع نانو مواد

فروش روز انواع نانو مواد از هم اکنون آغاز گردید.

پاسخی بگذارید

نانو ذرات