نانو ذرات

بانک نانو مواد پیشگامان ایرانیان ثانی

بانک نانو مواد ایران شامل انواع نانو ذرات شرکت پیشگامان ایرانیان، نانو ثانی و دیگر تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان است.
نانو مواد برای اهداف پژوهشی و ساخت محصولات نانو بکار می رود. برخی دانشگاه چون دانشکده و محققان زیادی دارند و تحقیقات نانو در آنها زیاد است نیاز به بانک نانو مواد دارند.
به همین دلیل وجود فروشگاه های نانو که انواع نانو مواد را برای فروش داشته باشند ضروری است. در این بانک ها، نانو مواد با اندازه ذرات متفاوت هم باید وجود داشته باشد زیرا اندازه ذرات در بحث نانو بسیار مهم است و جالب است بدانید که حتی رنگ برخی پودر ها و کلوئید ها با تغییر اندازه ذرات دگرگون می شود.
نانو مواد پیشگامان ایرانیان شامل انواع نانو ذرات فلزی، غیرفلزی و آلی است. این شرکت در بین دانشجویان به نانو مواد ثانی هم شناخته شده است و برخی آنرا بانک نانو مواد ایران می دانند ولی گستره نانو آن قدر زیاد است که برخی شرکت ها تنها برای تولید یک نوع نانو ماده تاسیس شده اند. مانند شرکت نانو اکسید روی پارس که در خاور میانه تنها شرکت تولیدی روی در ابعاد یک میکرون است.


مطلب پیشنهادی

فروش پودر نانو نقره

پودر نانو نقره را با 0.2 درصد وزنی پلی وینیل پیرولیدین می پوشانند تا اکسیژن کمتری داشته باشد و به راحتی حل شود. به همین دلیل تا هنگام فروش خلوص بالای خود را حفظ می کند.

پاسخی بگذارید

نانو ذرات