نانو ذرات

فروش انواع پوشش نانو چوب

فروش پوشش نانو چوب که انواع چوب را در برابر آب و بادکردگی ناشی از آن محافظت می کند.
پوشش نانو چوب در حقیقت نوعی محلول است که با تکنولوژی نانو تهیه شده و چوب را علاوه بر ضد آب کردن در برابر پوسیدگی و رنگ پریدگی حفاظت می کند.
اشعه UV خورشید باعث کوتاه شدنعمر چوب و رنگ پریدگی چوب می شود و این پوشش می تواند محافظ خوبی باشد.
انرژی و زمان خود صرف کارهای مهم تر و مورد علاقه خودکنید تکنولوژی به کمک ما آمده است.
اگر نگران تمیز کردن وسایل چوبی خود هستنید، این پوشش می تواند کار شما را بسیار راحت کند، چرا که با استفاده از آن بر روی چوب، سطح آن ضد چسبندگی خواهد شد و در نتیجه آلودگی ها و کثیفی ها به آنفوذ نکرده و نمی چسبد و به راحتی پاک خواهند شد.


مطلب پیشنهادی

فروش پودر نانو نقره

پودر نانو نقره را با 0.2 درصد وزنی پلی وینیل پیرولیدین می پوشانند تا اکسیژن کمتری داشته باشد و به راحتی حل شود. به همین دلیل تا هنگام فروش خلوص بالای خود را حفظ می کند.

پاسخی بگذارید

نانو ذرات