نانو ذرات

نانو ذرات لیپیدی

نانو ذرات لیپیدی، نانوذرات لیپیدی در دارورسانی، نانوذرات لیپیدی جامد، نانوذرات لیپید جامد، نانو حامل لیپیدی، حامل های لیپیدی نانوساختار، انواع نانو ذرات لیپیدی جامد

عوامل موثر بر نانوذرات لیپیدی جامد

نانوذرات لیپیدی جامد ساختارهایی کلوئیدی هستند که می توان آن ها را با کمک امولسیون سازی تهیه کرد و با استفاده از نیروهای مکانیکی مانند انرژی فراصوت و هموژنایزر به اندازه ی زیر میکرومتر رساند.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات