نانو ذرات

پانسمان نانو

پانسمان نانو، پانسمان نانو سوختگی، پانسمان نانو کریستال نقره، پانسمان نانو نقره، پانسمان نانو کریستال، پانسمان نانو سیلور، زخم پوش نانو، چسب زخم نانو، باند زخم نانو، اسپری زخم نانو، چسب زخم نانو الیاف

پانسمان ترمیم کننده زخم های عمیق کیتوکاویتی نانو

پانسمان ترمیم کننده کیتوکاویتی یک پانسامان بیولوژیک جاذب از مواد طبیعی دریایی تهیه تهیه شده و مناسب زخم های عمیق و پر ترشح است و ضمن اینکه کاملا غیر سمی است از موجب تسریع بهبود زخم می شود.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات