نانو ذرات

پوشش نانو

پوشش های نانو به محصولات جدبد ویژگی هایی می بخشند که دیگر پوششها نمی توانند ببخشند یا در نانوپوشش بیشتر است مانند آبگریز شدن، عایق رطوبتی یا حرارتی توام

خدمات پوشش‌دهی نانومتری بر روی سطوح گوناگون

ایجاد پوشش‌های نانوساختار با اندازه دانه نانومتری باعث افزایش سختی و مقاومت به سایش شده و مقاومت به ضربه پوشش را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند. همچنین لایه‌های نازک ایجاد شده به روش PACVD دارای چسبندگی عالی به زیرلایه هستند.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات