نانو ذرات

نانو آلومینیوم

نانو آلومینیوم، نانو آلومینیوم اکسید، نانو آلومینیوم فروش، نانو ذرات آلومینیوم و مس، نانو ذرات آلومینیوم، نانو ذرات اکسید آلومینیوم، نانو پودر آلومینیوم، نانو لوله آلومینیوم نیترید

عرضه انواع نانو اکسید آلومینیوم

نانو اکسید آلومینیوم از جمله فلزاتی که به جهت خصوصیات آن کاربرد های فراوانی دارد و بیشتر به عنوان یک ماده کلیدی است که برای تولید نانو ساختارهای چون نانو لوله ها و نانو سیم ها استفاده می شود. نانو اکسید آلومینیوم در انواع آلفا و گاما و در اندازه های 20 تا 80 نانو متر عرضه می شود.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات