نانو ذرات

نانو پلیمری

کاربردهای نانو در خودروسازی با تکنولوژی جدید

خودروهای پیشرفته از تجمع بزرگ اجزای با مواد متفاوت ساخته شده‌اند. پوشش های نانوکامپوزیتی به دلیل حصول خواص ترکیبی و جدید از مواد متناسب با کاربردهای مختلف جایگاه ویژه ای در توسعه علم و فناوری پیدا کرده است.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات