نانو ذرات

نانو فیلتر

کاربرد نانو فیلترها و محیط زیست

روشهایی که عموما امروزه در رفع آلودگی به کارگرفته می شود مانند روش های شیمیایی، فیزیکی و روش های بیولوژیکی دارای محدودیت هایی است که نمی توانند به طور کامل قابل اعتماد باشند که استفاده علم نانو می تواند این محدودیت ها را از میان ببرد.بخش سوم نانو فیلتر ها

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات