نانو ذرات

نانو فیزیک

نانو تکنولوژی و کاربرد آن در علم فیزیک

شناخت شکل و جنس نانو ساختارها و همچنین بررسی آن ها در مقیاس نانو لازمه فعلی در حوزه نانو تکنولوژی می باشد و باتوجه به اهمیت این حوزه روش های مختلفی به وجود آمده و در حال گسترش نیز هست و در این میان نقشو کاربرد علم فیزیک بسیار چشمگیر است.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات