نانو ذرات

نانو فلزات

نانو و حفاظت از خوردگی فلزات

جلوگیری و حفاظت فلزات از خوردگی موضوعی است که در اکثر صنایع چون نفت و گاز، انتقال آب و سایر صنایع راهبردی و دیگر کارخانجات که بسیار مهم و اساسی است و در این میان فناوری نانو می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات