نانو ذرات

نانو روغن

خرید مکمل روغن موتور نانو

خرید مکمل روغن موتور نانو
این مکمل روغن موتور با برخورداری از تکنولوژی Nano coating ترمیم کننده سطوح درونی سیلندر، پیستون و رینگ پیستون می باشد و در نتیجه فرسایش موتور را بطور چشمگیری کاهش می دهد.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات