نانو ذرات

نانو ذرات نقره

نقره فلزی قیمتی است که از گذشته تا امروز برای درمان و ضدعفونی استفاده می شود. نانو ذرات نقره در عصر حاضر قدرت ذره نقره را بیشتر کرده است.

خرید نانو ذرات کلوئیدی نقره

نانو ذرات نقره کلوئیدی چالش هایی را در قرن اخیر برای استفاده زیاد ایجاد کرده اند از اینرو خرید محصولات حاوی این نانو مواد با نگرانی هایی همراه است که در این مطلب به آن پاسخ می دهیم.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات