نانو ذرات

نانو ذرات سیلیکاتی

کلویید ذرات نانو سیلیکا وکاربرد های آن

مزیت اصلی نانو سیلیکا، مساحت سطح ویژه بالای آن نسبت به میکرو سیلیکا بوده که باعث برهم‌کنش‌های بیشتر آن در محیط‌های مورداستفاده می‌شود. ذرات سیلیکا در ابعاد نانومتری با سهولت بیشتری پایدار شده و سیلیکای کلوئیدی پایدارتری تشکیل می‌دهند.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات