نانو ذرات

نانو دارو

تشخیص بیماری ها با استفاده از فناوری نانو

امروزه یکی از بخش های مهم علم پزشکی، بهبود تکنیک های تشخیص بیماری است که بتوان بیماری ها را با مشکلات و درد کم تر، هزینه های پایین تر و با دقت و حساسیت بیش تر تشخیص دادکه فن آوری نانو در این عرصه نیز وارد شده است.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات