نانو ذرات

نانو حسگر ها

نانو حسگر های زیستی در رفع آلودگی های محیط زیست

روشهایی که عموما امروزه در رفع آلودگی های محیط زیستی به کارگرفته می شود مانند روش های شیمیایی، فیزیکی و روش های بیولوژیکی دارای محدودیت هایی است که نمی توانند به طور کامل قابل اعتماد باشند که استفاده علم نانو می تواند این محدودیت ها را از میان ببرد.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات