نانو ذرات

نانو بیوتکنولوژی

کاربرد نانو تکنولوژی در علم پزشکی و رابطه آن با بیوتکتولوژی و مهندسی ژنتیک

نانو تکنولوژی که همانطور که پیشتر گفتیم کاربرد های زیادی در پزشکی دارد، مهندسی و علم ژنتیک  و نانو و رابطه آن با بیوتکنولوژی که علم نو محسوب می شود هم از این قافله عقب نمانده است.

توضیحات بیشتر »

کاربرد نانو در بیوتکنولوژی و علم ژنتیک

نانو تکنولوژی که همانطور که پیشتر گفتیم کاربرد های زیادی در پزشکی دارد، مهندسی و علم ژنتیک و نانو و رابطه آن با بیوتکنولوژی که علم نو محسوب می شود هم از این قافله عقب نمانده است. پیشتر اشاره های به این آن شد حال به بخش دوم توجه کنید.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات