نانو ذرات

نانو ایران

صادرات مرکبات ایران با بسته بندی کیسه نانو

مرکبات سرشار از ویتامین C هستند و جذب آهن را تسهیل می کند. مقدار تولید این محصول در ایران، مازاد بر مصرف داخلی است و کشورهای منطقه، خواهان این محصول می باشند. برای صادرات مرکبات، بسته بندی با کیسه های نانو می تواند ماندگاری میوه را افزایش دهد.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات