نانو ذرات

میکروسکوپ الکترونی

میکروسکوپ الکترونی، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری، میکروسکوپ الکترونی نگاره، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی، میکروسکوپ الکترونی عبوری tem، میکروسکوپ الکترونی روبشی fesem

انواع میکروسکوپ الکترونی باکیفیت

سالها پیش ، پژوهشگران به دنبال یافتن علت بیماری آنفولانزا با استفاده از بهترین میکروسکوپهای نوری موجود نتوانستند عامل این بیماری را ببینند و از این رو آن را به جای باکتری ها که معمولا قابل مشاهده و مطالعه با میکروسکوپهای نوری بودند، ویروس نامیدند.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات