نانو ذرات

فناوری نانو ایران

کیسه نانو حاصل فناوری های جدید در ایران

فناوری های جدید هر روز در سراسر دنیا به روش های مختلف رفاه بیشتری برای بشر فراهم می کنند. کیسه های نانو ی اسپک نیز حاصل فعالیت های شبانه روزی محققین در ایران، راهی برای ایجاد رفاه و سلامت بیشتر جامعه می باشد.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات