نانو ذرات

روغن موتور نانو

خرید مکمل روغن موتور نانو

خرید مکمل روغن موتور نانو
این مکمل روغن موتور با برخورداری از تکنولوژی Nano coating ترمیم کننده سطوح درونی سیلندر، پیستون و رینگ پیستون می باشد و در نتیجه فرسایش موتور را بطور چشمگیری کاهش می دهد.

توضیحات بیشتر »
نانو ذرات