نانو ذرات

منسوجات هوشمند نانو فناوری

منسوجات هوشمند که توسط نانو فناوری تولید می شوند الیافی دارند که علاوه بر دوام، راحتی و زیبایی را همراه خود به ارمغان می آورند.
محققان نانو فناوری با تغییر در آرایش مولکولها خواص آنها را در شرایط مختلف تغییر می دهند. این محققان از طبیعت بیشترین الگوبرداری را می کنند. برای مثال می توان به الگوبرداری محققان از خرس قطبی برای تولید منسوجات هوشمند اشاره کرد.
هوشمند بودن محصولات یا مواد نانو به معنی قدرت تفکر آنها نیست بلکه می توانند خود را باشرایط وفق دهند مثلا اگر لباسی کشسان نیاز داریم الیاف نانو خاصیت کشسانی برای آن ایجاد می کنند در عین حال زیاد فشرده نمی شوند و پوست را اذیت نمی کنند. یا لباس هایی تولید می کنند که اگر در زمستان گرم هستند در تابستان خنک بمانند.


مطلب پیشنهادی

عرضه نانو رنگ عایق رطوبتی

عرضه نانو رنگ عایق که کاربردهای مختلف ساختمانی داشته و از رنگ های رطوبتی و …

پاسخی بگذارید

نانو ذرات