نانو ذرات

ستاد فناوری نانو تکنولوژی در ایران

در مورد فناوری نانو تکنولوژی گفته شده است که این فناوری از دانش کاربردی به شمار می رود. ستاد فناوری نانو تکنولوژی در ایران دارای چه وظیفه ای می باشد؟
نانو تکنولوژی یکی از نوید بخش ترین فناوری های روز دنیا است که البته از تحقیق و توسعه در سطح اتم تشکیل شده است و بهترین نانو تکنولوژی در ایران، مربوط به پزشکی بوده است.
ستاد توسعه نانو تکنولوژی در ایران با برنامه ای از پیش تعیین و برنامه ریزی شده به صورت رسمی تشکیل شده است و وظیفه اصلی این ستاد، تعیین مسیر حرکت و اولویت های ملی کشور بوده است. همچنین این ستاد باید تمامی موانع را رفع و خدمت رسانی به بخش های اجرایی را آغاز نماید.

مطلب پیشنهادی

نانو مواد ایران

سنتز مواد نانو تکنولوژی ایران

نانو مواد چیست؟ مواد نانو تکنولوژی چه کاربرد هایی دارند؟ نانو تکنولوژی چیست؟ نانو تکنولوژی چه کاربردهایی در صنایع مختلف دارد؟ روشهای سنتز نانو مواد چه هستند؟

پاسخی بگذارید

نانو ذرات