آراد برندینگ
خانه / میکروسکوپ / میکروسکوپ گذاره با کاربردهای ویژه

میکروسکوپ گذاره با کاربردهای ویژه

این میکروسکوپ کاربردهای ویژه ای دارد در این  نوع میکروسکوپ با عبور پرتوهای الکترونی ساطع شده از رشته سیمی تنگستن با طول موج بسیار پائین از عدسی های متعدد که در نهایت بر روی یک صفحه فلورسنت یا صفحه مانیتور، عکسبرداری صورت گرفته و تصویر شیء قابل مشاهده می باشد.
این میکروسکوپ قدرت جداسازی مناسبی دارد. در این نوع میکروسکوپ، الکترون ها هنگام برخورد به نمونه از برخی مناطق آن عبور می کنند و از مناطقی دیگر بازتابیده می شوند. الکترون ها هنگام برخورد به نمونه از برخی مناطق آن عبور می کنند و از مناطقی دیگر بازتابیده می شوند.

الکترون های عبوری در دستگاه تشخیص داده می شوند و تصویری از نمونه حاصل می شود. جزئیات روش های تثبیت، برش گیری و رنگ آمیزی برای میکروسکوپ الکترونی اختصاصی است. به عنوان مثال، برای رنگ آمیزی نمونه از فلزات سنگین مانند طلا استفاده می شود تا الکترون ها از اندامک ها و ساختارهای درون سلولی، مثل ریبوزوم، و مولکول های بزرگ سلول مثل DNA، با میکروسکوپ الکترونی گذاره قابل تشخیص هستند، اما جایگاه اتم های تشخیص دهنده مولکول ها معمولاً تعیین نمی شود. قدرت جداسازی میکروسکوبهای الکترونی از میکروسکوپ نوری بهتر است به این معنی که با میکروسکوپهای الکترونی اجزای کوچکتر را می توان دید. قبلاً متذکر شدیم که بین R و طول موج نور تابیده شده به نمونه رابطه مستقیمی برقرار است، یعنی هر چقدر طول موج تابشی کوچکتر باشد، R نیز کوچکتر و قدرت جداسازی بیشتر است. طول موج نور مرئی بین mm300 تا ۸۰۰mm و بهترین حد تفکیک میکروسکوپهای نوری ۲۰۰nm است در میکروسکوپهای الکترونی به جای استفاده از امواج نور مرئی، از امواج الکترونها استفاده می شود.در این طول موج، بهترین R ممکن حدود ۰.۰۰۲ نانومتر است. در عمل، به علت محدودیتهای دیگر، قدرت جداسازی میکروسکوپهای الکترونی هیچ وقت به این خوبی نیست. حد تفکیک (R) با میکروسکوپ الکترونی برای مولکولهای تخلیص شده زیستی، حدود nm0.1 و برای سلول ها حدود ۲nm است که دست کم صد برابر بهتر از میکروسکوپ های نور است

مطلب پیشنهادی

لیست قیمت میکروسکوپ متالوگرافی صاایران

با توجه به اینکه میکروسکوپ متالوگرافی صاایران در داخل تولید می شود لیست قیمت آن از ثبات بیشتری برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید

آراد برندینگ