نانو ذرات
خانه / میکروسکوپ / قیمت انواع میکروسکوپ متالوگرافی olympus

قیمت انواع میکروسکوپ متالوگرافی olympus

قیمت انواع میکروسکوپ متالوگرافی Olympus غالبا با یکدیگر تفاوت های زیادی
دارند که ناشی ازتوانمندی آن ها در مطالعه ی فلزات و آلیاژهای گوناگون می
باشد.
یک میکروسکوپ متالوگرافی در مطالعه ی کلی فلزات و آلیاژها چه مواردی را می تواند بررسی کند؟
         • ارزیابی مقاطع شکست: این کار با هدف اینکه ببینیم علت شکست چه بوده و همچنین نوع شکست “ترد” و  یا “نرم” می باشد، انجام می گیرد.
         • مشخص کردن حفره های انقباضی و گازی، تعیین شکاف ها و ترک خوردگی ها که ممکن است در اثر شرایط نامطلوب هنگام ریخته گری و ذوب ایجاد شده باشد.
         • مک های گازی و حفره هایی که ممکن است در حین عمل جوشکاری در ناحیه ی مربوطه به وجود آمده باشد.


مطلب پیشنهادی

لیست قیمت میکروسکوپ متالوگرافی صاایران

با توجه به اینکه میکروسکوپ متالوگرافی صاایران در داخل تولید می شود لیست قیمت آن از ثبات بیشتری برخوردار است.

پاسخی بگذارید

نانو ذرات