آراد برندینگ
خانه / میکروسکوپ / فروش میکروسکوپ تونل زنی روبشی المپیوس

فروش میکروسکوپ تونل زنی روبشی المپیوس

به علت وجود دی الکتریک هایی برای خنثی نمودن پرتوهای انعکاسی، فروش
میکروسکوپ تونل زنی روبشی المپیوس از سوی محققین مؤرد توجه قرار گرفت.
در این میکروسکوپ، نمونه باید حتما روی سطحی از جنس دی الکتریک قرار گیرد. چرا که این ماده می تواند باعث تغییر ویژگی های میدان گردد.
دراصل،  هدف از قرار دادن پروب دی الکتریک همراه با سوزن، این است که دو دی الکتریک داشته باشیم که میدانی قوی بین این دو ایجاد شود تا موج های ناپایداری که در اثر بازتاب، در سطح نمونه ایجاد می شوند، خنثی گردد. در واقع این میدان قوی، بر میدان های ضعیف حاصل از بازتاب ها ، غلبه می کند و اثر آن ها را محو می کند.
در اصل، نقش این سوزن، پراکنده کردن میدان نا پایدار است.


مطلب پیشنهادی

لیست قیمت میکروسکوپ متالوگرافی صاایران

با توجه به اینکه میکروسکوپ متالوگرافی صاایران در داخل تولید می شود لیست قیمت آن از ثبات بیشتری برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید

آراد برندینگ