نانو ذرات
خانه / میکروسکوپ نوری / مطالعه سلول ها با میکروسکوپ های نوری

مطالعه سلول ها با میکروسکوپ های نوری

گلها، درختان، مردم، حشرات چیزهایی است که همه ما هر روز سر راه خود می بینیم. با اینکه هم اینها از سلول ساخته شده اند، به زحمت می توان سلولهای آنها را دید.
سلولها خیلی کوچکند. همین کوچکی سلول باعث شد تا زمان اختراع میکروسکوپ نوری، هیچ کس نفهمد که همه جانداران از سلول ساخته شده اند. در سال ۱۶۶۵، رابرت هوک با یک میکروسکوپ نوری به تراشه های نازک چوب پنبه نگاه کرد. او تصویری شبیه شکل زیر دید. او هر یک از این بخشهای کوچک را یک سلول نامید، چون او را به یاد سلول های زندان می انداخت. چوب پنبه در واقع تعداد زیادی سلول گیاهی مرده است که فقط جداره آنها باقی مانده است. هوک اولین کسی بود که سلول را دید.

هر چه ابزارها و روش ها پیشرفت کرد، تصاویر بهتری به دست آمد. با میکروسکوپ نوری می توان سلول را مشاهده کرد، اما از نور برای بزرگنمایی استفاده می شود. اجزایی از سلول کوچکتر از ۵۰۰ نانومتر باشند به وضوح دیده نمی شوند. با میکروسکوپ می توان اندامهای اصلی سلول مانند هسته و میتوکندری را مشاهده کرد. معمولا برای اینکه تصاویر بهتری به دست آید، این اندامها را به مواد رنگی آغشته می کنند.
امروز برای مشاهده سلولها، ابتدا آنها را با مواد فلورسنت رنگ می کنند و سپس با میکروسکوپ فلورسنت آنها را می بینند. با استفاده از این میکروسکپها می توان حتی پروتئینها را هم دید.
توجه کنید که هیچ گاه اجازه ندهید عدسی شیئی با نمونه میکروسکوپی تماس پیدا کند. عدسی ها را همیشه با پارچه  های مخصوص لنز تمیز نمایید. برای مشاهده اجسام در زیر میکروسکوپ نیز همیشه از ضعیف ترین عدسی شروع نمایید و به سمت عدسی های قوی تر بروید.

مطلب پیشنهادی

مرکز فروش میکروسکوپ نوری برای کودکان

استقبال بسیار خوب از مرکزهای فروش میکروسکوپ نوری برای کودکان نشان می دهد که این ابزار آموزشی توانسته است جایگاه خود را در میان خانواده ها تثبیت نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نانو ذرات