نانو ذرات
خانه / میکروسکوپ نوری / خرید میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک نیکون

خرید میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک نیکون

امروزه با توجه به اهمیت نیروی مغناطیسی در مطالعات ذره بینی، خرید
میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک نیکون هم حائز اهمیت تر از قبل گردیده
است.
منشا تشعشعات الکترومغناطیسی، دو قطبی های الکتریکی می باشند. ماهیت نور نیز همینگونه است. به عبارتی از دو قسمت میدان دور FAR FIELD و میدان نزدیک NEAR FIELD تشکیل شده است.
روش های کلاسیکی به میدان دور مرتبط می شود. در این قسمت فقط امواج پیش رونده باقی مانده اند. در صورتیکه امواج میرا شونده و یا ناپایدار به بحث میدان نزدیک مربوط می شوند. منظور از میدان نزدیک یعنی این فاصله تا نمونه، از طول موج کمتر می باشد.

مطلب پیشنهادی

مرکز فروش میکروسکوپ نوری برای کودکان

استقبال بسیار خوب از مرکزهای فروش میکروسکوپ نوری برای کودکان نشان می دهد که این ابزار آموزشی توانسته است جایگاه خود را در میان خانواده ها تثبیت نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نانو ذرات