نانو ذرات
خانه / میکروسکوپ نوری / نمایندگی فروش میکروسکوپ نوری بازتابی زایس

نمایندگی فروش میکروسکوپ نوری بازتابی زایس

این مجموعه با اخذ نمایندگی فروش انواع میکروسکوپ نوری بازتابی زایس، سعی
در ایجاد بستری مناسب برای دستیابی سریعتر هموطنان کل کشور به این تجهیزات
نموده است.
در میکروسکوپ های نوری بازتابی به جای اینکه پرتوهای نور از درون منبع بتابند از سوی یک پروب از جنس دی الکتریک به سمت نمونه تابیده می شوند. در ادامه، پرتوهایی که بوسیله ی عدسی بازتاب شده اند جمع آوری می گردند.
ممکن است این عمل توسط پروب فیبری انجام شود. البته اگر قرار باشد از این شیوه بهره گرفته شود غالبا سوزن های فیبری بدون داشتن پوشش به کار می روند، شدت نور کمتر بوده و به نوع سوزن وابسته می باشد.

مطلب پیشنهادی

مرکز فروش میکروسکوپ نوری برای کودکان

استقبال بسیار خوب از مرکزهای فروش میکروسکوپ نوری برای کودکان نشان می دهد که این ابزار آموزشی توانسته است جایگاه خود را در میان خانواده ها تثبیت نماید.

پاسخی بگذارید

نانو ذرات