نانو ذرات
خانه / میکروسکوپ نوری / نمایندگی فروش میکروسکوپ نوری انعکاسی اصفهان

نمایندگی فروش میکروسکوپ نوری انعکاسی اصفهان

این مجموعه علاوه بر داشتن نمایندگی فروش میکروسکوپ نوری انعکاسی در
اصفهان، کلیه مدل های آزمایشگاهی و حرفه ای را نیز عرضه می نماید.
میکروسکوپ نوری انعکاسی شاید یکی از ساده ترین اعضای خانواده ی میکروسکوپ های نوری باشد. در این دستگاه، نمونه بوسیله ی فیبر نوری روشن شده و پروب علاوه بر تابش نور به نمونه، پرتوهای بازتاب یافته را نیز جمع آوری می کند.
به عبارتی این سیستم هم  کار نور دهی انجام می دهد، هم کار جمع آوری. به همین علت آن را انعکاسی نامیده اند. فیبر نیز علاوه بر اینکه نقش یک منبع تامین کننده نور را بازی می کند، به جمع آوری پرتوها نیز مشغول است.

مطلب پیشنهادی

مرکز فروش میکروسکوپ نوری برای کودکان

استقبال بسیار خوب از مرکزهای فروش میکروسکوپ نوری برای کودکان نشان می دهد که این ابزار آموزشی توانسته است جایگاه خود را در میان خانواده ها تثبیت نماید.

پاسخی بگذارید

نانو ذرات