آراد برندینگ
خانه / محصولات نانو / شار حرارتی بحرانی در حضور نانوسیالات

شار حرارتی بحرانی در حضور نانوسیالات

بیشترین شار حرارتی است که از محفظه جوشش ساطع می شود تحت عنوان شار حرارتی بحرانی شناخته می شود و برای کنترل آن به کارایی خنک کنندگی بالایی نیاز است. 
هنگامی که سطح به دمای بحرانی برسد یک لایه فیلم بخاری روی سطح را می پوشاند و باعث کاهش انتقال حرارت از سطوح می شود. در این حالت دمای دیواره سریع زیاد شده و موجب آسیب رسیدن به سیستم می شود.
 آنچه که در بحث افزایش میزان انتقال حرارت در راکتورهای هسته ای  مطرح است افزایش شار حرارتی بحرانی می باشد. در راکتور های هسته اِی به خاطر نوع جوشش هسته ای واستخری موجود، پارامتر شار حرارتی بحرانی بسیار با اهمیت می باشد. در صورتی که بتوان شار حرارتی بحرانی را افزایش داد، در راکتورهای هسته ای به دماهای بالاتری می توان دست یافت وانتقال حرارت نیز بهبود پیدا می کند. پس توان قابل حصول بیشتری داریم بدون آنکه از لحاظ ایمنی به مشکلی برخورد کنیم.

واسالو وهمکاران از نانوسیال آب و سیلیکات در دو سطح نانو ومیکرو در فشار اتمسفری با پراکندگی حجمی یکسان آزمایشاتی را ترتیب دادند. در این آزمایش ها انتقال حرارت بیشتری در صورت استفاده از نانوسیالات گزارش شده است ولی مقدار شار حرارتی بحرانی برای دوحالت نانو ومیکرو هم بهبود نشان می دهد.
با مطالعه ای که بر روی خواص تیتانیوم اکسید با درصد پراکندگی خیلی پایین بر روی سیم نیکل کرومی انجام داد بیشترین درصد افزایش شار حرارتی بحرانی را۲۰۰% گزارش نمود. ون و دینگ با بررسی خواص آلومینا وآب در  روی یک هیتر مسی صفحه ای مشاهده کردند که مقدار شار حرارتی بحرانی بیشتر می شود این آزمایش که به ازای جوشش از نوع استخری راکتوری انجام شده بود بیشترین درصد افزایش شار حرارتی بحرانی را۴۰%گزارش نموده است.کیم با انجام آزمایش بر روی نانوسیالات  آلومینا وتیتانیوم اکسید در حالت جوشش استخری برای مقطع سیم نیکل کروم میزان افزایش شار حرارتی بحرانی به میزان ۱۰۰% را گزارش نموده است. کورسی از آمیختن آلومینا در آب و اتانول بر روی صفحاتی که ازجنس مس، اکسید مس، شیشه و طلا بود مشاهده کرد که مقدارشار حرارتی بحرانی برای سیستمی که رطوبت کمی دارد به اندازه ۳۷% افزایش پیداکرده است وهمچنین افزایش مقدار شار حرارتی بحرانی باعث افزایش قدرت برق دهی صفحه شده است.

مطلب پیشنهادی

عرضه نانو رنگ عایق رطوبتی

عرضه نانو رنگ عایق که کاربردهای مختلف ساختمانی داشته و از رنگ های رطوبتی و …

دیدگاهتان را بنویسید

آراد برندینگ