آراد برندینگ
خانه / محصولات نانو / خواص گرمایی و حرارتی نانو مواد

خواص گرمایی و حرارتی نانو مواد

خواص گرمایی یا حرارتی از مهم‌ترین خواص فیزیکی مواد است بررسی‌های حرارتی نانومواد بیشتر بر بررسی‌های سینتیک رشد دانه‌ها، دمای ذوب ذرات، گرمای ویژه، ترمودینامیک و سینتیک نانومواد متمرکز می شود.
مطالعه خواص حرارتی نانومواد به منظور مطالعه خواص ترمودینامیکی و سینتیکی نانومواد و خواص سطحی آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. تا به امروز بررسی‌های حرارتی نانومواد بیشتر بر بررسی‌های سینتیک رشد دانه‌ها، دمای ذوب ذرات، گرمای ویژه، ترمودینامیک و سینتیک نانومواد متمرکز شده است.خواص حرارتی نانومواد را می توان در سه دسته ناپایداری حرارتی، نقطه ذوب، ظرفیت گرمایی ویژه، هدایت گرمایی و ضریب انبساط حرارتی طبه بندی کرد. یکی از پدیده‌های حرارتی ناشی از کوچک شدن مواد، ناپایداری حرارتی نانوذرات است.  وقتی مواد در محیط‌های مختلف قرار می‌گیرند، در اثر گرما به الکترون‌ها انرژی داده می‌شود. ناپایداری حرارتی حاصل از نوسانات در تفسیر و بررسی برخی خصوصیات فیزیکی مانند خواص مغناطیسی و جذب نوری نانوذرات نقش مهمی دارد.

آموختیم که تمام اتم‏ های موجود در ماده در هر دمایی مقدار مشخصی از انرژی را به دلیل نوسان‏های خود، به خود اختصاص می‏دهند. میزان دامنه‏ این نوسان در تمام اتم‏های ماده یکسان نیست. بلکه اتم‏های سطحی به دلیل آزادی فضایی بیشتری که در اختیار دارند، دامنه‏ نوسان بیشتری نیز دارند. به این ترتیب می‏توان رفتار عجیب جامدات در کاهش دمای ذوبشان را توضیح داد.
علاوه بر اینکه نقطه ذوب به اندازه ذرات وابسته است، برخی دیگر از خواص حرارتی مانند ظرفیت گرمایی ویژه ذرات، ضریب انبساط حرارتی و هدایت حرارتی نیز به اندازه آنها بستگی دارد. ظرفیت گرمایی ویژه معادل مقدار گرمایی است که لازم است مقدار مشخص از ماده‌ای دریافت کند تا دمای آن یک واحد افزایش یابد. مطالعات نشان داده است که هدایت گرمایی و ضریب انبساط حرارتی برخی نانوذرات فلزی و سرامیکی به ترتیب کاهش و افزایش می یابد. کاهش ضریب انبساط حرارتی مواد سرامیکی نانوساختار می‌تواند استفاده از آنها را به عنوان یک سپر حرارتی گسترش دهد.

مطلب پیشنهادی

عرضه نانو رنگ عایق رطوبتی

عرضه نانو رنگ عایق که کاربردهای مختلف ساختمانی داشته و از رنگ های رطوبتی و …

دیدگاهتان را بنویسید

آراد برندینگ