آراد برندینگ
خانه / محصولات نانو / معرفی رشته کاربردی فناوری اطلاعات سلامت

معرفی رشته کاربردی فناوری اطلاعات سلامت

برای معرفی رشته کاربردی فناوری اطلاعات سلامت می توان گقت که هدف کلی این رشته دانشگاهی تربیت افراد کارآمدی که بتوانند در زمینه های مدیریت بخش فنآوری اطلاعات سلامت مثل جمع آوری و پردازش داده های مراجعه کننده گان و بیماران و تامین اطلاعات مورد نیاز به منظور بهره برداری های آموزشی و پژوهشی است.این رشته در آمریکا در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت پیوسته و ناپیوسته وجود دارد.
رسالت رشته:(mission)
رسالت این رشته عبارت است از تربیت افرادی کارآزموده ه بتوانند
تصدی و مدیریت بخش فن آوری اطلاعات سلامت را بر عهده گیرند، و مشتمل بر جمع آوری سازماندهی ، طبقه بندی ، حاسبات آماری و ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات
تحلیل شاخص های بهداشتی
است. که تنیجه آن مشارکت در پی ریزی نظام سلامت است.
نقش دانش آموختگان این رشته در حوزه های آموزشی، پژوهشی و مدیریت می باشد که از جمله ی وظایف آنها نحلیل و سازماندهی اطلاعات پزشکی بیماران در مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی و مطب هاو همچنین تحلیل شاخص های آمار بیمارستانی ( مرگ و میر، بیماری، مالی و …) و ارائه به مدیرانو کاربران مجاز و
وظایف مدیریتی بخش فناوری اطلاعات سلامت


مطلب پیشنهادی

عرضه نانو رنگ عایق رطوبتی

عرضه نانو رنگ عایق که کاربردهای مختلف ساختمانی داشته و از رنگ های رطوبتی و …

دیدگاهتان را بنویسید

آراد برندینگ